versie 2024

1. Hengel- en draadlengte ...
De hengellengte bedraagt maximum 1O m + 9 m draad ( totale lengte maximum 19 m )
De rek is toegelaten ( rek enkel in de bovenste twee delen van de hengel )
Bij het vissen met de rek mag de visser zijn buur niet hinderen en wordt bij vangst met de hengel de vis geschept vanop de viskorf.
Vis zelf scheppen, er mag enkel met koppelvissen geholpen worden door koppelmaat.

2. Bovenop vissen ...
Bovenop vissen is toegestaan, maar niet drijvend op het wateroppervlak en enkel met een hengel. Minimum visdiepte O,5O m.
Niet nawerpen, kletsen of tikken met de hengel op het water.
De hengellengte bedraagt hier maximum 10 m + 6 m draad ( totale lengte maximum 16 m )
Pulla kit is toegestaan.
Jigger is niet toegestaan.

3. Voederen ...
Men mag onbeperkt voederen enkel met korrels van de club, mais ( hoeveelheid onbeperkt ) en maximum 2 liter maden. Geen casters.
De korrels moeten steeds droog in het water geworpen worden.
Bij koppelvissen mogen de hoeveelheden verdubbeld worden.
Alle voedermaterialen moeten aan de vijver zijn bij aanvang van de wedstrijd.
Enkel korrel mag bijgehaald worden in de kantine. Bij het voederen is cuppen toegestaan.

4. Haak, dobber, aas en draaddikte ...
Haak: grootte maximum nr. 12
Dobber: minimum gewicht 0.60 gr.
Aas aan de haak: enkel korrel van de club, ma??s, maden, pieren en macaroni.
Draaddikte: maximum O.23

5. Gevangen vis ...
Alle vis onthaken in de emmer ( uitgezonderd karper ) en met schepzak in het leefnet plaatsen, maximum 2O kg per net.
Karper apart, brasem en zeelt samen.
Overgewicht per net wordt van 2O kg afgetrokken.
Boven de 25 kg = O kg. Bij hetzelfde gewicht telt de volgorde van de nummertoekenning visplaats.

6. Verplicht terug te zetten bij vangst ...
Goudkarper ( kooi ), winde en roofblei wordt, na verwittigen van buren vissers, onmiddellijk teruggezet, de visser krijgt hiervoor 2 kg.
Wordt deze toch in het leefnet geplaatst dan wordt dit net niet meer meegewogen.
Voor snoek en snoekbaars wordt geen gewicht toegekend en ook deze moet onmiddellijk teruggeplaatst worden.

7. Gedregde vis ...
Gedregde vis telt mee.
Vis aan een vreemde lijn niet.

8. Signalen ...
Eerste signaal: 5 minuten voor de start van de eerste reeks.
Men mag voederen.
Vóór tweede signaal: stokken uit het water.
Tweede signaal: startsignaal van de eerste reeks.
Derde signaal: 5 minuten vóór het einde van de eerste reeks.
Vierde signaal: eindsignaal van de eerste reeks.
Gevangen vis vóór het eindsignaal telt nog mee ( tot 10 minuten na eindsignaal )
Voor tweede reeks geldt hetzelfde als eerste reeks.

9. Visplaats ...
De deelnemers van de wedstrijd mogen zich bij hun nummertoekenning naar hun visplaats begeven.
Na het eindsignaal van de eerste reeks mag men nog maximum 1O minuten op de visplaats aanwezig zijn.
Vanaf 1O minuten vóór de aanvang van de tweede reeks, mag men zich terug naar de toegewezen wedstrijdvisplaats gaan.

1O. Weging ...
Bij het wegen van de vis MOET de visser aanwezig zijn, zijn netten uit het water halen en in de weegzak plaatsen. ( anders niet gewogen )
Mindervaliden en vrouwen mogen geholpen worden.

11. Inschrijvingen ...
6O minuten vóór het begin van de wedstrijd ( zie kalender ) moet men ingeschreven zijn voor deelname aan de wedstrijd.
Telefonische inschrijvingen alleen bij:
Fonderie Erik: O478 / 33.32.11
Fonderie Junior: O473 / 31.O2.88

12. Prijzengeld ...
De helft van de deelnemers heeft prijs.
Bij de toewijzing van de BOM moet men aanwezig zijn.
Voor prijsgeld uitbetaling van club of koning moet men minimum 15 x deelnemen aan beide wedstrijden. ( bvb: 3 x koning + 12 x club )

13. Sluiting ...
Het is niet toegelaten om te komen vissen op onze clubvijver tijdens de wedstrijden op verplaatsing en na de laatste thuiswedstrijd op onze kalender.Elke deelnemer aan een wedstrijd wordt geacht het reglement te kennen, toe te passen en/of strikt na te leven.
Bij een klacht of bedrog zal het bestuur hierover onmiddelijk beslissen.
De klager kan enkel een geldige klacht indienen tijdens de viswedstrijd.
Na de wedstrijd kan er geen klacht meer ingediend worden.